Call for Applications: POWER UP PROGRAM

Call for Applications: POWER UP PROGRAM

Ikaw ba ay kabilang sa isang Women's Rights, LGBTQIA+ o youth organization sa Pilipinas?

Nais mo bang paigtingin ang kapasidad ng inyong organisasyon na mag-advocate para sa sexual and reproductive health and rights (SRHR) at gender-based violence (GBV)?

Sumali sa Power Up!

  •  Matuto sa global at local advocates at practitioners!
  •  Mag-connect sa iba pang organisasyon at magkaroon ng access sa advocacy resources!
  •  Mag-qualify para sa small fund support para sa inyong proyekto!

Mag-apply sa link na ito.